Mentori

Mārcis Auziņš

Mārcis Auziņš 

Mārcis Auziņš, Dr. habil. phys., Latvijas Universitātes rektors no 2007. līdz 2015. gadam, patlaban LU Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs un profesors. Ar fiziku universitātes vidē (Latvijā un ārvalstīs) Mārcis Auziņš ir saistīts jau 40 gadus. Studiju gados sava skolotāja docenta Ojāra Šmita ietekmē kā savu specializāciju fizikā izvēlējies atomu spektroskopiju un emisiju, un šo izvēli nekad nav nožēlojis. Mārcis Auziņš gan teorētiski, gan praktiski pēta, kā gaisma, kas nāk no lāzeriem, mijiedarbojas ar atomiem: „ Tādā veidā varam labāk saprast gaismu, labāk saprast atomus un šad tad varam uztaisīt arī kādu labu un vajadzīgu ierīci.

Oskars Krievs

Oskars Krievs

Oskars Krievs, Dr. sc. ing., ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns. Tiecas attīstīt energoelektronikas tehnoloģiju pielietojumu Latvijā. Kopā ar studentiem Oskars Krievs piedalījies ūdeņraža kartinga – pirmās Latvijas ūdeņraža mašīnas – izgatavošanā.

Pēteris Apse-Apsītis

Pēteris Apse-Apsītis

Pēteris Apse-Apsītis, Dr. sc .ing., ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks, docents, elektrotehnoloģiju lietpratējs. Pēteris Apse-Apsītis pārzina informācijas un elektrotehnoloģijas praksē (izglītībā, sadzīvē un darbavietā), kā arī aktīvi pauž savu viedokli par zināšanām un to radīšanu.

Armands Šenfelds

Armands Šenfelds

Armands Šenfelds, M.sc., Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieks, doktorants. Bakalaura grādu ieguvis RTU, kam sekoja maģistrantūras studijas Reinas-Vestfāles Tehniskajā universitātē Āhenē, ar Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta stipendiju. Studiju laikā veicis pētijumus energoelektronikas pielietojumam elektromobilitātei, savukārt šobrīd pievērsies inteliģentu energosistēmu pielietojumu mūsdienīgas ražošanas praktiskai pētniecībai

Roberts Eglītis

Roberts Eglītis

Roberts Eglītis, Dr. phys., Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks. Kā vieszinātnieks strādājis ASV, Singapūrā, Zviedrijā un Vācijā. Nodarbojas ar Teorētisko Cietvielu Fiziku, ir trešais visaugstāk citētais Latvijas fiziķis un Latvijas Zinātņu akadēmijas Edgara Siliņa balvas ieguvējs 2016. gadā.

Jānis Cīmurs

Jānis Cīmurs

Jānis Cīmurs, Dr. phys., Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes lektors un pētnieks Magnētisku mīkstu materiālu laboratorijā. Šobrīd pēta iespējas pielietot magnētiskas nanodaļiņas kā nanorobotus. Ir arī pieredzējis padomdevējs skolēniem, jo kopš 2014. gada gatavo skolēnus Eiropas un Starptautiskajai fizikas olimpiādei, kur skolēni pēdējos gados ir spējuši izcīnīt pa sudraba medaļai gandrīz katrā olimpiādē.